Nije sve tako žuto

 – Ej, pazi ovo: „Mandžić na vlastitoj svojoj koži osjetio brutalnu prevaru ministra Edina Ramića!“ 😀 – Jab napisala na vlastitoj njegovoj mu Mandžićevoj koži, da bude jasnije.– Osobno smatram da nedostaje dio „personalnoj“. Moguće da dotični ima više koža?! – Treba to ozbiljnije istražit,…

neposlana poruka

Ne razumijem više to tvoje lice na kojem sam jednom nešto tražio. Ni tu tvoju kosu što opada sa ovim jesenjim lišćem. – Ja sam jedna umorna žena, rekla je voditeljica noćnog programa čovjeku koji se javio da zatraži muzičku. Digresija:Nisi za ovu knjigu, jer…

Kerb (we) bela

„Bože, utječem Ti se od tegobe (kerb) i nevolje (bela).“ … „Ovo je mjesto tegobe (kerb) i nevolje (bela). Siđite, ovdje je zemlja na kojoj će se naš karavan zaustaviti. Na ovoj zemlji će naša krv biti prolivena. U ovoj zemlji će biti naše počivalište.…

Lijeva pjevanja subotom popodne

Glas prvi O vi, razumom obradreni, jeste li najzad završili rekonstrukciju njezinih osobina?! Svima se može prići, ako se znaju putevi koji do njih vode. Uostalom… ona je put, nije cilj – nebitna je sama po sebi. Glas interpretatora Ne možemo joj ni prići, a…

shshsjddjddjdjdj

Surovost je gadna stvar al gadniee katje stvar surova. Ovoe edna gadna pesma da ti pesmu zgadi. A pesma uopće nebih trebala bit gadna, kužiš? al i pesma je kužna.

Au revoir

Bovarizam je školski primjer ludila: kad uhvatiš sebe kako vagaš je li boljeda vam srce slome amaterski ili profesionalno, ali me nešto ta provalija ne vuče sebi.

Naravno da se ne sjećam, jer se i n s a n ne sjeća, tek kasnije nauči ono što je davno bilo. Ali, nešto u njemu pamti i – prepoznaje: dalil (ar. dokaz, argument, pouka, ono što jeste, aksiom?!). Ne sjećam se, znam, iako ne…

.

Mene su najviše (zapravo, jedino) postidili ljudi koji mi ništa nisu ni zamjerili.

komponencijalna (b)analiza

PN  /A1 //'+ agentiv'/ /'+ živo'/ /'+ odraslo'/ /'+ muško'/ /’- krvni srodnik'//  ᴧ P //'+ kauzativ'/  /'+stanje'/ / ‘+osjećaj'/; intenzitet: jak, pozitivno nedostajući /’-ima'//  ᴧ  A2 //'+protuagens'/ /'+živo'/ /'+odraslo'/ /'+žensko'/ /’- krvni srodnik'///. Banaliza (Grahovac :neke godine) – ”banaliza sadržaja’, kae čoek. Genijalni Željko! Autokorekt /'+dobronamjeran//'+ignoriran'//’-slučajno'//'+pardon…