Nastavak žute knjige

– Elhamdulillah, pomisli. Bol se pojača i drugi talas je zapljusnu još jače. – Elhamdulillah, reče ovaj put poluglasno, ne znajući govori li za sebe ili se obraća melecima u želji da svoju nutrinu podvrgne spoljnoj artikulaciji dosljednosti onoga što je izgovorila prije ove navale boli. – Elhamdulillah, ponovi po treći put.  Bol poče polahko da jenjava. Sjetila…

Nastavi čitanje →

Jer

Jednom, ako ikad se vidite bit će upravo ono što si i zamišljao djevojka koja postaje žena kada je ti pogledaš bojažljiva i neustrašiva na nepredvidiv način a samo ćeš ti moći u tom neskladu da prepoznaš dosljednost jer na takvu su čekale tvoje duge i samotne noći, jutra umivena dužnošću i time što si…

Nastavi čitanje →

batin, el

O riječima koje ne mogu biti izgovorene jer je suština njihova forma. Ako bi se izgovorile, rasformilo bi se njihovo značenje. O nekim konkretnim aptsrakcijama kao što je, naprimjer, lokativ. O nemogućnosti imenovanja, uglavnom. O nečemu već imenovanom što se može iznova reimenovati. Ipak, o feksibilnoj okamenjenosti – priznat ću na kraju. O nekome, nečemu……

Nastavi čitanje →

Meta

Od onih nisam koji pod pritiskom super pišu, riječi red deaktueliziram u slijedu tom sam jedino efikasna da pružim kvalitetan lom, srčani na sebe, se i kad mi tako bahnete sa poslom koji iziskuje duplo vremena, više od zadanog okvira, vremenskog sklona sam metafikciji u kojoj se moja vijuga, životna preskribira u deadline, mrtav najmrtav:…

Nastavi čitanje →

Vrijeme (2)

Proći će deset godina i deset zima kao što prođe jednom čekanje i deset proljeća, iskupljenje i ljubav ako nije prava. Ja ne sporim požudu, strast niti fizičke zakone privlačenja, premda me ne nose ti halovi. Ušukavam se u izbi bez riječi, u čistim oblicima, u arhetipovima pravremena iako je hladno, samotno i često van…

Nastavi čitanje →

Mala, jes to pošla u Francusku, možda?

Francuska vlast zna da je plastika haram i zato je zabranila svaki vid umiranja od trivijalnosti. Svoje je državničke ceremonije uposlila u borbi protiv upokojavanja davno raspalih leševa jer se ne mrije o'smtra no kancera zarad. Godine 1789. romantičarski je pokušala tolerirati i samu smrt, i otad pa sve do danas njenim bulevarima teku ljubav…

Nastavi čitanje →

i mene će naturalizam, al haj kad volim

izvini što nisam htjela da te izgubim za jednu noć u ovoj prolaznosti što sam odbila da prozrem sve tvoje slabosti jednim dodirom ne želeći da ogolim sve tvoje iluzije o neobičnosti jer sam najobičnija moguća koja postoji  halali i što ne mogu da poturam, kao smjerna žena, vlastite zablude  radi nagona za majčinstvom tebi…

Nastavi čitanje →