Ž

Latentna primisao ovih dana postoji li zekjat na količinu imana? Npr. njega je Allah, dželle šanuhu, počastio Svojom milošću visokim stupnjem bliskosti, evlijaluka ili štatijaznam, ljepotom recimo) i sad je on dužan da posvjedoči Njegovu milost svojom milošću… Nešto poput onoga kada se Isa a. s. družio sa svojim učenicima, prao im noge i sl….

Nastavi čitanje →

***

Otvoreni hejt za osam otvorenih tabova, animozitet prema misterioznim nestancima tekstova i iskonska mržnja prema propalim alofon-od-fona /z/-engama po karticama ugovorenim za 1800 karaktera sa razmacima ili par sati u nepovrat… Oh, you  know what? Go to Page Layout, next click to Breaks and  Break-The-Page-Down! So, you need save as doc. next time, just save…

Nastavi čitanje →

Ako bih (fonološki) analizirala današnji dan

  ne bih dobila ništa doli tuceta vokala, nešto konsonanata i nešto manje sonanata   ili jedan pogodbeni veznik da me pogodi ili poveže sa nečijim prvim licem jednine potencijala da me aktivira plus načinskim prilogom da mi priloži jezički osjećaj kad riječ „fonološki“ analiziraš morfološki i jedno drugo treće lice jednine muškog roda koje…

Nastavi čitanje →

“Sjećaš li se”

Ja neću umrijeti noćas, sve dok se smijem kad me pitaš to što već pitaš   I sve dokle odgovor, umjesto mene, cilja korak ka nepoznatoj                                                                                          vojsci spasa I sve dok koraci još uvijek vjeruju u nepoznate razloge povratka na one raskrsnice po kojima  se nekada sretali Netremice bez glasa I sve dok umiju da se…

Nastavi čitanje →

Poezija

je nesuvislo sažimanje nemoguća za zdravu seljačku logiku imitacija stvarnih emocija, a pjesnik, a priori, kreten, ali   intelektualno uporan tip da oženi najbolju ribu iz gimnazije koja ga ne bi   dvaput ni pogledala, ali je život pregazio (sad mu posvećuje stihove: „oh, dragi, kamo moje oči tada bijahu, moje srce površno i prerano…

Nastavi čitanje →

Valijante

  …hoćete li sjesti, neka, samo vi sjedite, ali nema potrebe da stojite, stvarno ima mjesta, ali hvala, nama se stvarno stoji, ma kako hoćete, e tako hoćemo, šta te pitao, hoćemo li sjesti, šta si mu odgovorila, da nećemo. …evo slikara, kakvog slikara, Elvisa, Elvisa?, sreli se u trolejbusu, pa zar se vas dvoje…

Nastavi čitanje →