On

Ne znam šta da radim s njim. S jedne strane ga doživljavam hipersenzibilnim i dobronamjernim, a s druge strane prikrivenim bezobraznim sadistom koji sam sebe ma...

Dženana.

Upoznaš nekog na fakultetskom holu Pijete studentske kafe Sjedite zajedno u čitaonici Pričate o važnim stvarima Život vas odvede na različite strane Ponekad ti ...