*

https://drive.google.com/file/d/1-bW8j_4HARqB_3MO0uk0jUP_wgt1UxTa/view?usp=drivesdk

Izvinjenje Nikiju

Neko mi je poslao poruku s pitanjem “Gdje sam pogriješila?” i to me navelo da proanaliziram svoje greške gdje sam ja pogriješila prema tebi. Dođoh d...

Prijatelj. Tačka.

Ona, koja je bila u pravu u raspravi, ali ju je, ipak, ostavila. Radi Allaha, dželle šanuhu. Ona, koja je imala argumente, ali joj je to bilo manje važno od tuđ...