Page break

3,623 riječi
21,105 bez razmaka
26,387 sa razmacima
504 u paragrafima
26 u stranicama
26 puta lupnut prelom
17,5 kartica
(rimuje se sa srednje bolna trtica)
50 u konvertibilnim
25 u eurima


by

Upravljam slobodnim neupravnim govorom

Comments (9)

  1. rikica51

    Je l ovo rimovanje ima neke veze sa dužinom čitanja 🤔

  2. Napisala si 26 stranica necega i dobila 50 km? Auuu kako si lose placenaaa

  3. Moglo je to i više. 😎

Komentariši