Post o ničemu

Razmišljala sam bih li napisala ovaj post i… ne bih

stara dilema reći nekulturno istinu ili kulturno je prešutjeti večeras je praktično preispitana

smanjuje li se ili raste do diplomatije?

možda navesti neki alegorični primjer

ali to je još jedan kurctulni šuk

istresam li ja to svoje smeće drugome u lice

jer je i meni istreseno

I moram li sve staviti u prvo lice vazda?

Dobro je ovo upoznavanje bilo, najbolje do sada

jesam li išta iz njega naučila šta dosad nisam znala – osim potvrdila već staro znanje –

a pamet je hladna, mudrost topla

a ovo je bilo prehladno, iako je on hot

al šta da se radi kad ja nisam

i što… a to je taj dio koji neću napisati.

by

Upravljam slobodnim neupravnim govorom