retorička pjesma

ako bi čovjek u igri

intuitivno

osjećao namjere protivnika

ipak ne znajući krajnji ishod

ako bi imao uputstvo

o pravilima igre, a

protivnik ga navodio da ih prekrši i

ako bi ih čovjek kršio na nagovor

bi li, onda, mogao kriviti ikog drugog

doli sebe?

ako bi krivio, bi li išta naučio iz pat-pozicije

ako u protivnikovim očima vidi

samo isforsirano saosjećanje?

bi li išta mogao drugačije odigrati

sve i da zna unaprijed ishod?

bi li, na koncu, sve i da zna, sve i da može

opet uradio isto?

ako zna

da je ta igra samo dio šire zbilje i

ako može?!

(Ako.)

by

Upravljam slobodnim neupravnim govorom