O čemu razmišlja ljubav

O lišću koje se, mokro, suši na vjetru

o noći u kojoj se mokar list suši na vjetru

o nebu na kojem je sada noć i noći u kojoj se mokar list suši na vjetru

je li to prvo nebo na kojem je sada noć u kojoj se mokar list suši na vjetru i hoće li biti isto nebo i isti list i ista mokrina i isti vjetar kada noć zamijeni jutro i razmišlja li ljubav, uopće

(ili se samo desi da iza sebe ostavi knjigu i u njoj Ilhamiju, njegovu ženu, melek-djevojku i trojicu sinova?)**

_________

**(…) – čak i kad je noć, ostavlja trag.

by

Upravljam slobodnim neupravnim govorom