O nekim nenadanim radostima

Posljednjih desetak godina imam tri želje i nijedna od njih nije vezana za ljude, stvari ni zdravlje. I onda se desi da neko dođe i ispuni mi želju koju nisam imala jer je ona refleksija triju prethodnih.

Hesseov Sidharta je imao tri gune / vrline: znao je da čeka, misli i posti. Ja mišljenje nisam savladala. Možda je mudrost u tome da to nije moja guna.

Ustvari, lažem. Željela bih da je tako. A moglo bi biti istina ako bi se želja podijelila na hroničnu i akutnu.

by

Upravljam slobodnim neupravnim govorom