Šta je pjesma

Kompenzator i lažno utočište. Bol koju osjetiš kada veću vrijednost ima materijalna kultura od duhovne jer se ne može od filozofije živjeti. A doći će dan kada će se živjeti samo od tri riječi: jedna znači zahvalnost na bivanju, drugom se divi Bitku, treća slavi bît. Iz vida u potpunosti gubeći vlastitu bitnost; ona postoji po Onome Koji Opstoji. Pjesma je surogat za krik u 00:00. Pjesma je tu da se prevaziđe u tišini.

***

Nikad mi ranije nije palo na pamet da pravljenje jednog, naizgled, tako jednostavnog kolača može da omekša dušu. Možda zato što je od minimuma sastojaka pa je svaki krivi korak fatalan po okus jer nije fol ni u suštini ni u formi već u – umijeću. Nešto mi govori da ovakav tip kolača ne može biti dobar isprve jer se u njega taložilo iskustvo, rutina i viševijekovna tradicija. Nema tu ni kulinarskih trikova, ni caka ni tajni. Vjerovatno se morao stotinu puta napraviti da bi se 101 potrefila mjera, energija, želja, pažnja i ljubav. A meni je to tek jutros jasno.

rara
Nako žutilo na dnu ekrana