Jedna nešizofrenična misao

da nije hrabar onaj koji nema šta da izgubi

već onaj koji je svjestan vrijednosti onoga što želi da sačuva

rara
Nako žutilo na dnu ekrana

Komentariši