Bajramska

Ima tuga skrivenih iza vedrih osmijeha Palestinke kojoj ruke vezuju lancima samo zato što je palestinska žena i jer joj nisu mogli pokoriti duh; Es-Sabūru joj podario blagost u teškoći;

i mrava koji nemaju potrebe za dokazivanjem drugim mravima, El-Alīmu zna na čijoj su strani;

i vjerujućih kojima nije potrebno da vide kako se oživljava ptica; znaju da je El-Mu'īdu to lahko;

i milostivih koji, kad im se učini kakva nepravda, radije mole surom Er-Rahmān negoli surom El-Leheb; njihova srca nije zavela strast vlastite želje za osvetom, znaju da su prokletnici sami sebi najveća kazna koja dolazi od njihovih vlastitih ruku, a ne od ruke El-Muntekima;

i čednih koji ne gledaju u ono što je zabranjeno, jer je El-Besīru postao njihov vid;

i pažljivih koji ne slušaju ono što ih se ne tiče, jer je Es-Semī'u postao njihov sluh;

a i duhovnih profitera koji ne opominju druge radi pravde, nego vlastitih otvorenih računa negdje na nebu gdje gomilaju sevape, pa Allah zna svačije namjere čak i kad ih mi sami pred sobom kamufliramo da ne liče na ibadet trgovaca vjerom.

Ima nas raznih i ima Neko Ko u sve proniče.

rara
Nako žutilo na dnu ekrana

Komentariši