Meta

Od onih nisam koji pod pritiskom super pišu, riječi
red deaktueliziram u slijedu tom
sam jedino efikasna da pružim
kvalitetan lom, srčani
na sebe,
se

i kad mi tako bahnete sa poslom koji iziskuje duplo vremena,
više
od zadanog okvira,
vremenskog
sklona sam metafikciji u kojoj se moja vijuga,
životna
preskribira u deadline, mrtav
najmrtav:
beet, hard beet
beep, deep beep
beeeeeeeeeeeep

________________________________________________________

Iz ravne crte reanimira me jedino fiks i deja (vu) da sljedeći put plaćate duplo više.
Fiksideja / fiks-ideja / fix-ideja se piše odvojeno kao i svaka ide(m) ja bez iks-faktora
da apeliram sebi u bradu ne dolazite mi na oči u pet do dvanaset.
Ako dođete, onda barem promijenite boju vaših očiju.
Stvarnost vam je gratis, fala i dometaviđenja.

rara
Nako žutilo nadnu ekrana

4 komentara

Komentariši