Lingvistika vremena


Ta je imenica
nebrojiva kategorija

Ipak
i nedjelje je pobijaju


rara
Nako žutilo nadnu ekrana

Komentariši