Filter

je uvijek žući što je mističnije okruženje


20.11.2018.

(ne)dovršena pjesma

nisam više sigurna da li se zimi prenosi smrt ili
se samo zamrzne stanje mrtvila

muzika (ni)je ono što čuješ

a jedan je tajnu pretvorio u pjesmu, kuddise sirruhu, da
se ne bi čula muzika, nego ono što se njome prenosi ili t o što ona
zamrzne...

Filter