Filter

je uvijek žući što je mističnije okruženje


07.11.2018.

Ukrasno znanje se plaća

(Klauzula: primarno znanje je besplatno)

Ograničenost je blagoslov komforu.

Da se sjetim ovoga u prav' čas. I osmijehnem na vlastitu pohlepu.

"Volim kad me život iznenadi." Baš?

Nisam ništa naučila, ako ne računamo slutnju odgovarajuće posljedice. Empirijsko znanje za srčane ljude. Nisam postala popustljiva, nego je moj mozak počeo da tolerira i ono sa čim nije saglasan. I dalje nije saglasan sa istim.

Filter