Filter

je uvijek žući što je mističnije okruženje


31.10.2018.

'aql, qalb, ruh, nefs we... muhabbet, some kind of

„(...) Ertugrul je... od sada pa nadalje moj brat (...) Njegovo srce pripada onoj sultaniji (...) pustit ću Ertugrula da bude sretan s njom.“

Filter