Filter

je uvijek žući što je mističnije okruženje


22.05.2019.

Medo reko

Zezne se tako medo pa gurne svoju šapu u osinjak umjesto u košnicu... utvrdivši svoju grešku, zaprepašteno uzvikne "vi niste pčele!"

- A ko si ti da nama dolaziš u osinjak i govoriš nama da nismo pčele? - uvrijeđeno pitaju ose.

- Ja sam niko i ništa, - odvraća medo sav izujedan - ali to ne mijenja činjenicu da ste sujetne, otrovne i agresivne.

29.04.2019.

CIP; UDK i COBIS

što bi iz treće, kada je druga
bliža

(vidiš, i od tercijarnih se izvora
može
sastaviti pjesma o pjesmi pjesme)

a iz druge
"pjesma o pjesmi [MC]"

a iz tvoje ruke
"samo [u pjesmi] pjesma"
[---]
koju ću jednom naći
sakrivenu od kiše u džepu farmerica
na izblijedjeloj bibliografskoj fiši

14.04.2019.

Sad smatram da sam završila i sa ovom pjesmom

Je li hvatanje nečije emocije postalo artefakt ako se uklesalo u čovjeka i kasnije oslobodilo kroz riječi?

01.04.2019.

Povez. elem.

Nekog je proljeća bio propisno prekopan plašt od kojeg se tvori zemljani ćup, glinena posuda, pečena cigla (da, jasno je da si ti asocijativni okidač) da su mačke vodile na njemu svoje lukavo kolo izvijajući gipka tijela na parteru onog od čega sam stvorena i kamo će se jedan dio mene, onaj manje bitan, opet razgraditi na poznate sastojke. Primičem ruku istrgnutom komadu te vlažne tkanine dubljih slojeva još neosušenih od kiše i improviziram da neposredno prenesem njihovu proljetnu razdraganost, jer sam istrenirana na nepoznat pokušaj... Stani. Biti i s t r e n i r a n a u improviziranju je paradokalno, ali od logikojezičara sad ne očekujem odgovor na to posve nebitno pitanje, nego neuspješno nastojim biti organizirana u izlaganju kako bih se poslužila indirektnijim pristupom prenosa ovog kratkog zanosa i opijenosti zemljom: i tu bi mi, sada, trebao odgovor teologa, filozofa ili antropozofa: ako su vidljivi od zemlje (prašine pomiješane sa vodom), dobri i loši nevidljivi od vatre i svjetlosti, koji su samo od vode i jesu li ijedni? I ima li ih pomiješanih od vode i svjetlosti (kako bi bili lijepi!).


Stariji postovi

Filter