Filter

je uvijek žući što je mističnije okruženje


11.05.2017.

Poezija

je nesuvislo sažimanje
nemoguća za zdravu seljačku logiku
imitacija stvarnih emocija, a
pjesnik, a priori, kreten, ali  
intelektualno uporan tip
da oženi najbolju ribu iz gimnazije koja ga ne bi  
dvaput ni pogledala, ali je život pregazio
(sad mu posvećuje stihove:
„oh, dragi, kamo moje oči tada bijahu, moje srce površno i prerano milovana grud /
kad samo ti, ti, ti oh, ti si u meni svud?!“)
i zato pjevaaaaam (ja) da ne pojede me mrak, jer da nisam ovo ja bih bila biljka
i zato pjevam, jer bolje nego da
pojebe me brak
(sitne, ali vrlo bitne fonološke razlike koje mijenjaju značenje pjesme)

 

(poezija) je kad se zaljubiš u misionara, ali ne onog devet ili šest, nego nekog
što je nanijetio da spašava svijet
e nemoj mene, nemoj, nemoj samo ti

 

(sve izvan zagrada je...)  izvinjene kulturnom dijelu blogera,
oprostit ćete na lingua obscena, ta ne znam šta mi bi
(...kultivirana frustracija)

 

(ona) nije realnost, ali nema šta drugo da bude
(pa, onda, mora biti j e d i n o to)

 

(...) je kad
Njeko
nješta
Njekome
ima da rekne, ali mu se jezik nesretno oklembesi čim zine da bekne
(a posteriori, prđenje u vjetar)


Stariji postovi